Zmiany formy i znaczenia przysłów (na materiale wypowiedzi osób z afazją)

Hanna K. Ulatowska, Maria Sadowska, Danuta Kądzielawa, Krystyna Rymarczyk

Poradnik Językowy 9/1997 s. 22-30
Dział: Artykuły