Szkolny słownik terminów i pojęć gramatycznych Andrzeja Markowskiego, Warszawa 1996

Małgorzata Małachowska

Poradnik Językowy 9/1997 s. 48-51
Dział: Język polski w szkole