Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Polsko-Litewskiej Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie (Warszawa, 16-18 października 1997 r.)

Halina Karaś

Poradnik Językowy 9/1997 s. 55-59
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki