Český jazykový atlas, opracowany przez Zespół Dialektologiczny Ứstavu pro Jazyk Český AN ČR w Pradze i Brnie pod kierunkiem J. [Jana] Balchara i P. [Pavla] Jančáka, T. 2, Praha 1997

Jan Basara

Poradnik Językowy 9/1997 s. 62-65
Dział: Recenzje