Danuta Wesołowska, Słowa z piekieł rodem. Lagerszpracha, Kraków 1996

Hanna Wszeborowska

Poradnik Językowy 9/1997 s. 65-67
Dział: Recenzje