Z wahań w wyborze form słowotwórczych przedmiotów. 1. Przeciwśnieżny — przeciwśniegowy; 2. Obcojęzyczny — obcojęzykowy

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 9/1997 s. 72-73
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów