Metafora w tekście użytkowym — charakterystyka, próba oceny normatywnej

Katarzyna Mosiołek-Kłosińska

Poradnik Językowy 10/1997 s. 1-23
Dział: Artykuły