Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: Język w mieście i jego okolicach (w związku z 450-leciem Siedlec), Siedlce, 15-16.12.1997 r,

Krystyna Wojtczuk

Poradnik Językowy 10/1997 s. 69-71
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki