W sprawie repartycji końcówek w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników zakończonych na -arnia

Danuta Kownacka

Poradnik Językowy 4/2003 s. 36-44
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
-arnia