Sprawozdanie z XLII Wakacyjnego Kursu Języka i Kultury Polskiej. Kurs "A"

Joanna Fabisiak

Poradnik Językowy 10/1997 s. 71-72
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki