Sprawozdanie z XLII Wakacyjnego Kursu Języka i Kultury Polskiej. Kurs "B"

Piotr Garncarek

Poradnik Językowy 10/1997 s. 72-73
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki