Nie z imiesłowami

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 10/1997 s. 78-85
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
Sapieże/Sapiesze