Językowa prezentacja przeciwników politycznych w wypowiedziach kandydatów na prezydenta w kampanii 1995 r.

Katarzyna Mosiołek-Kłosińska

Poradnik Językowy 1/1996 s. 12-20
Dział: Artykuły