Bezokolicznik czasownika dokonanego jako człon wymagany w zdaniu

Marek Łaziński

Poradnik Językowy 1/1996 s. 21-29
Dział: Artykuły