Frazeologia antroponimiczna związana z kulturą i tradycją narodową. Polsko-francuskie i francusko-polskie studium porównawcze

Leon Zaręba

Poradnik Językowy 1/1996 s. 30-42
Dział: Artykuły