Sprawozdanie z katowickiej konferencji naukowej: Tekst a gatunek [Katowice, 10-11 października 2002]

Ewa Ficek

Poradnik Językowy 4/2003 s. 45-51
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki