Land i -land

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 1/1996 s. 75-79
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
land-land