Przekładać się – 'znajdować odbicie, opowiadać, przylegać'

Jan Miodek

Poradnik Językowy 1/1996 s. 80-81
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów