Konstrukcje z imiesłowem przysłówkowym w ocenie użytkowników języka

Iwona Burkacka

Poradnik Językowy 2/1996 s. 12-31
Dział: Artykuły