Frazeologia toponomastyczna związana z kulturą i tradycją narodową. Polsko-francuskie i francusko-polskie studium porównawcze

Leon Zaręba

Poradnik Językowy 2/1996 s. 40-49
Dział: Artykuły