Konferencja Prototypy i profilowanie w języku i tekście (Kazimierz, październik 1995)

Marek Łaziński

Poradnik Językowy 2/1996 s. 50-52
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki