Sprawozdanie z 30. Konferencji Konwersatorium: Język a kultura [Krasiczyn, 7-9 listopada 2002]

Iwona Artowicz, Agnieszka Rola

Poradnik Językowy 4/2003 s. 51-56
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki