Janusz Siatkowski Slawizmy w utworach śląskich Horsta Bienka, Warszawa 1995

Stanisława Sochacka

Poradnik Językowy 2/1996 s. 53-55
Dział: Recenzje