Jak pisać pół godziny?

Barbara Klebanowska

Poradnik Językowy 2/1996 s. 65-70
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
pół