Dziewiętnastowieczne nazwy osób w powieściach Henryka Rzewuskiego

Barbara Bartnicka

Poradnik Językowy 3/1996 s. 1-16
Dział: Artykuły