Teoria językowego obrazu świata w badaniu idiolektu pisarza

Marian Bugajski, Anna Wojciechowska

Poradnik Językowy 3/1996 s. 17-25
Dział: Artykuły