O znaczeniu konotacyjnym nazwy Kościół

Andrzej Kominek

Poradnik Językowy 3/1996 s. 26-34
Dział: Artykuły