Słownik polszczyzny potocznej J. Anusiewicza i J. Skawińskiego na tle polskiego dorobku leksykograficznego

Monika Zaśko-Zielińska

Poradnik Językowy 3/1996 s. 35-49
Dział: Artykuły