O nazwach niektórych części ciała w polskich i angielskich frazeologizmach

Anna Bajda, Ewa Kołodziejek

Poradnik Językowy 3/1996 s. 50-56
Dział: Artykuły