Polskie nazwy w Afryce Południowej (na tle nazewnictwa pochodzenia europejskiego)

Arkadiusz Żukowski

Poradnik Językowy 3/1996 s. 57-63
Dział: Artykuły