Górale czadeccy czy czaczańscy?

Joanna Gorzelana

Poradnik Językowy 4/2003 s. 56-57
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki