Dziewiętnastowieczne nazwy osób w powieściach Henryka Rzewuskiego (cd.)

Barbara Bartnicka

Poradnik Językowy 4/1996 s. 1-12
Dział: Artykuły