Slogan reklamowy — budowa składniowa

Irena Kamińska-Szmaj

Poradnik Językowy 4/1996 s. 13-22
Dział: Artykuły