Obserwacje nad dyskursem polskich uczniów w Niemczech. 1. Składnia zdania i użycie zaimków osobowych

Björn Wiemer

Poradnik Językowy 4/1996 s. 34-42
Dział: Artykuły