Stanisław Bąba, Gabriela Dziamska, Jarosław Liberek, Podręczny słownik frazeologiczny języka Polskiego, Warszawa 1995

Alicja Nowakowska

Poradnik Językowy 4/1996 s. 65-68
Dział: Recenzje