Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowy, cz. 2: Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, opr. Maria Malec, Kraków 1995

Wanda Decyk [Wanda Decyk-Zięba]

Poradnik Językowy 4/1996 s. 68-71
Dział: Recenzje