Opis konotacyjny leksemów w analizie kontrastywnej frazeologizmów

Grzegorz Szpila

Poradnik Językowy 3/2001 s. 31-42
Dział: Artykuły i rozprawy