Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, pod red. Jerzego Bralczyka i Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2001

Irena Szczepankowska

Poradnik Językowy 4/2003 s. 58-62
Dział: Recenzje