Bogdan Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1995

Małgorzata Majewska [Małgorzata B. Majewska]

Poradnik Językowy 4/1996 s. 71-73
Dział: Recenzje