Uwagi na marginesie komunikatu Komisji Kultury Języka PAN

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 4/1996 s. 79-81
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów