O częstym stosowaniu podmiotu zaimkowego to

Marek Gawełko

Poradnik Językowy 5-6/1996 s. 1-5
Dział: Artykuły