Czy polszczyzna ma szyk swobodny?

Magdalena Derwojedowa

Poradnik Językowy 5-6/1996 s. 6-14
Dział: Artykuły