Made in Europe — leksykalne zapożyczenia z języka angielskiego w polskim polu wyrazowym handlu i usług

Agata Czamara

Poradnik Językowy 5-6/1996 s. 23-30
Dział: Artykuły