Właściwości stylu ogłoszeń prasowych jako gatunku tekstów

Krystyna Wojtczuk

Poradnik Językowy 5-6/1996 s. 31-40
Dział: Artykuły