Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1995

Władysław Kupiszewski, Iza Winiarska [Izabela Winiarska-Górska]

Poradnik Językowy 5-6/1996 s. 41-95
Dział: Bibliografia