Sprawozdanie z konferencji naukowej Konceptualizacja uczuć w języku, tekście i kulturze [Karpacz, 13.-16.06.1996]

Agnieszka Mikołajczuk

Poradnik Językowy 5-6/1996 s. 96-99
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki