Studia nad polszczyzną kresową, t. X, pod red. Janusza Riegera, Warszawa 2001

Mariola Kłosiewicz-Lepianka

Poradnik Językowy 4/2003 s. 62-65
Dział: Recenzje