Sprawy łużyckie w ich słowiańskich kontekstach. Sympozjum Młodych Sorabistów [Warszawa,7-9 maja 1996]

Teresa Raczko-Śliwa

Poradnik Językowy 5-6/1996 s. 99-103
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki