Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturowych i tekstowych (Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach w dniach 23-24 kwietnia 1996)

Janina Gardzińska

Poradnik Językowy 5-6/1996 s. 103-105
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki