W sprawie polszczyzny kresowej — wyjaśnienie

Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 5-6/1996 s. 105-106
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki